Ekstraordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. klubbens §5, som aftalt på den ordinære generalfosamling afholdt i juni måned.

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.00 i Hollænderhallen på 1. sal.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens ord
  5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  6. Forelæggelse og godkendelse af budget forslag for det kommende år
  7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Claus Lyder
Kasserer