Fægteklubben

Aramis Dragør

Faste sider

Trivselsstrategi

Målet med Trivselsstrategien er at tydeliggøre, at:

 • vi ikke accepterer mobning i Fægteklubben Aramis Dragør.  
 • vi som udgangspunkt forstår mobning som et komplekst, socialt problem, der afspejler  mistrivsel i en gruppe. 
 • når mobning alligevel opstår, håndterer vi problemet professionelt, indtil problemet er  løst. 
 • vi for at undgå mobning, opbygger trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle. 
 • vi ikke vil miste medlemmer pga. mobning eller mistanke herom. 
 • alle i klubbens fællesskab har et ansvar og en rolle i arbejdet med at forebygge mobning og at håndtere opstået mobning og at være med til at skabe trivsel. Det gælder for bestyrelsen, trænerne, de frivillige og medlemmerne samt deres forældre.

Begreber
I forbindelse med arbejdet med trivsel, er det vigtigt at have klare definitioner på drilleri, konflikt og mobning. Både i forebyggelsesarbejdet og i håndteringen af opstået mobning, læner vi os op ad den nyeste danske forskning, som også anvendes af flere danske organisationer, f.eks. Red Barnet og Skole og Forældre, og som har sit udspring i eXbus-forskningen på Århus Universitet. Ligesom vi tager afsæt i og er stærkt inspirerede af materialet ”Dropmob” fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø)

Drilleri
Har karakter af tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der bl.a. kan handle om at afprøve grænser eller være et forsøg på at skabe kontakt.

Generende drillerier En gråzone mellem drilleri og mobning. Når drilleriet mister karakter af tilfældighed, og magtbalancen mellem parterne langsomt bliver forrykket. Et vigtigt forvarsel om risiko for mobning.

Konflikt
En uenighed, en uoverensstemmelse eller en konkret anspændt episode mellem to eller flere personer eller grupper. I modsætning til mobning er magtforholdet mellem de involverede generelt lige.

Mobning
”Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt af fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn” (citat fra ”Drop mob”-materialet). Årsager til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. ”Mobning er en gruppes forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at være med.” – Helle Rabøl Hansen

Hvordan forebygger vi mobning?

Det bedste middel mod mobning er at skabe trygge og tolerante fællesskaber. Dette har alle i klubben (bestyrelsen, trænerne, medlemmerne og deres forældre og de frivillige) et ansvar for og kan bidrage til.

I Fægteklubben Aramis Dragør gør vi det bl.a. gennem

 • Prioritering af trivsel i klubben på lige fod med sportslig udvikling. Vi anser trivsel og sportslig udvikling som hinandens forudsætninger 
 • Oplysning til medlemmerne og deres forældre fra indmeldelse om vigtigheden af, at de bidrager til at skabe et godt og tolerant fællesskab i klubben. Dette gøres gennem konkrete anvisninger i forhold til f.eks. at bakke op om klubben, bidrage til ture, stævner og sociale arrangementer i klubben samt forholde sig anerkendende til klubkammeraterne og  støtte fægterne i at se hinandens kvaliteter og muligheder og i at løse konflikter. 
 • En bevidst anerkendende tilgang fra bestyrelsen, trænerne, de frivillige og forældrene til fægterne og medlemmerne. 
 • At vi alle er bevidste om vores ansvar som gode rollemodeller både i forhold til  nye såvel som gamle medlemmer
 • Markering af trivsel ved vores årlige klubmesterskab 
 • Mentor-ordning for nye medlemmer. 
 • Fællesarrangementer i klubben. 
 • At vi gennemfører to årlige samtaler med medlemmerne, hvor vi taler om deres udvikling og trivsel i klubben.

Hvad gør vi i klubben ved mistanke om mobning?

Der er et særligt ansvar for trænerne og de voksne der kommer i klubben at være opmærksomme på tegn på mobning og at tage problemet op, hvis der opstår mistanke om mistrivsel og mobning. Dette gøres i trænerteamet og ved at søge sparring og vejledning  hos bestyrelsen. Det er ikke den enkelte træners opgave alene at løse problemet eller at afsøge, om det handler om mobning eller er signaler om anden form for mistrivsel. Det er en opgave vi løfter i fællesskab. Er der dårlig trivsel eller mobning i en gruppe, skal der igangsættes arbejde med at lave handleplan og sættes passende tiltag i værk. Herunder inddragelse af forældre gennem information, forældresamtaler eller evt. et ekstraordinært forældremøde, hvor problemer og handlemuligheder beskrives. Alle voksne omkring medlemmerne ses som en ressource. Det er vigtigt, at vi ser problemet som et tegn på mistrivsel i klubben og at arbejdet på at løse problemet, retter sig mod at skabe det stærke og inkluderende fællesskab - ikke at udpege ofre og skyldige.

Opfølgning på trivselsstrategien

I forlængelse af de to årlige samtaler med fægterne drøfter trænerne og bestyrelsen medlemmernes tilkendegivelser med henblik på at revidere trivselsstrategien og trivselsarbejdet  i klubben. Der udfærdiges herefter en handleplan hvor flere inddrages. Såvel trivselsstrategi som handleplan indskrives i klubbens årshjul.

Skoletilbud - skolenivirkeligheden.dk

Skolen i virkeligheden i Dragør og Tårnby Kommuner. Tilbud til skoleelever og lærer i skoletiden.

Dragør - klik her
Tårnby - klik her

Fægteklubben Aramis Dragør tilbyder enkeltarrangementer og hele forløb i den normale skoletid. Arrangementet og/eller forløbet tilrettelægges i samarbejde med gruppens egen lærer.

Eleverne og læreren får mulighed for at få et indblik i den klassiske sport – fægtning.

Fægtning styrker elevernes motoriske evner, kondition og generelt det fysiske velvære. Eleverne får mulighed for at fægte med plastikudstyr og/eller rigtigt konkurrenceudstyr alt efter, hvad der aftales.

Betaling
Kr. 600,- pr. dobbelt-lektion (2x45 min) pr. 10 deltagere

Instruktører/trænere
Johannes Olsen
Peter Borchardt
Sofie Olsen

Kontakt Johannes på mobil 50421897 for nærmere.

 

Klubbens etiske regler

Forventninger til medlemmer og andre med tilknytning til klubben

 • Omgangstonen i klubben er respektfuld og ordentlig
 • Vi hilser pænt på hinanden
 • Vi taler pænt om klubben og vores kammerater både i og uden for klubben
 • Udstyr behandles med omtanke
 • Ødelagt udstyr erstattes
 • Lokalerne behandles pænt og efterlades i pæn stand
 • Vi hjælper hinanden med det, der er svært
 • Vi møder til tiden eller giver besked, hvis vi er forsinket
 • Vi melder afbud til træning, hvis vi ikke kommer
 • Vi spiser og drikker sundt til træningen

Et par gode råd til forældre og andre

Som udgangspunkt er det dejligt med interesse, men i mange tilfælde er det måske mest forældrene og andre pårørende, der synes det og ikke så meget den enkelte fægter. Så udvælg jeres deltagelse med omtanke. Og i stedet for at have opmærksomhed rettet på et barn, sit eget, så hjælp træneren og hele gruppen med fx lynlåse, ledninger, at sætte pister op eller at køre op og ned med udstyr. Alt det vil give træneren mere tid til selve træneropgaven og dermed jeres barn.

Overlad træningen og ”fægte-opdragelsen” til klubbens trænere.

Det er selvfølgelig også helt i orden bare at sidde og lave andet fx snakke med andre, læse eller arbejde.

 • Efter træning så spørg om det har været skægt, eller hvad de har lært, i stedet for at spørge til resultater og præstation. Overlad dette til træneren!
 • Er du opmærksom på ting som gør at dit eller andre børn ikke trives, så tal med træneren eller en fra bestyrelsen og ikke med barnet eller andre forældre.
 • Lad ikke dine ambitioner påvirke dit barns glæde ved sporten.
 • Støt dit barn ved at tale positivt om klubben, kammeraterne og sporten.
 • Fair Play er en vigtig del af sport. Så vær med til at lære dit barn tolerance, gode attituder og at være en god kammerat.
 • Husk det tager år at blive en god fægter. Derfor skal fægterne igennem en udvikling, og den kan tage længere eller kortere tid.
 • Vis at du holder af dit barn ligegyldigt, hvilke resultater de opnår
 • Hjælp dit barn med at have det rigtige udstyr – tal med træneren om hvilket udstyr der er nødvendigt
 • Engager dig i klubben – læs beskeder, deltag i møder og arrangementer, meld dig til frivillige opgaver eller deltag i arbejdet i bestyrelsen
 • Vær en god ambassadør for klubben – fortæl andre at det er muligt at fægte i Fægteklubben Aramis Dragør
 • Brug kun sociale medier som fx Facebook til korte beskeder, fejring af resultater. Dialog mellem medlemmerne eller klubben føres ikke på Facebook.
  Mail-adresser og telefonnumre på bestyrelsesmedlemmer og trænere findes på klubbens hjemmeside.

Sponsorer

Oversigt over klubbens sponsorer:

 

allstar200x80 Danmarks førende leverandør af fægteudstyr.
Bestil dit udstyr på internettet eller kig forbi efter forudgående aftale i Hellerup.

www.allstar-danmark.dk  
barbaramaria200x80 Dragørs lokale leverandør af smykker og brugskunst med forretning på Kongevejen.

www.barbaramaria.dk  
 gutfeltt200x80 Hele amagers førende revisionsfirma.

www.gutfelt.com
 superbrugsen200x80 Coop Superbrugsen Dragør supermarkedet på Krudttårnsvej.

www.superbrugsen.dk
 gertpetersen200x80 Dragørs lokale murermester - alt murerarbejde udføres.

www.murergert.dk
 vestvvs200x80 Hvis du leder efter en autoriseret gas- og vandmester, der har kvaliteten i fokus, er du kommet til det rigtige sted.

www.vestvvs.dk
 flindtpedersen200x80 Tømrer og snedkerarbejde over hele øen

www.flindt-pedersen.dk

Træningssted
Brugtmarked
Forbund
Sponsorer
sponsorroller

Fægteklubben Aramis Dragør
Formand Lars Peter Olsen
Harevænget 49
2791 Dragør

 

Cvr. nr. 37765821

 

Mobil +45 2224 1685 - Formand Lars
Mobil +45 2618 6645 - Træner Peter
Mobil +45 5042 1897 - Træner Johannes

 

aramis@aramis-faegtning.dk

Bankforbindelse

Arbejdernes Landsbank
Reg.nr. 5325
Kontonr. 0248457

Genveje

Medlemsskab

Træningstider

 

Eksterne links

Ranglister


Copyright © 2023 Fægteklubben Aramis Dragør. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.